Môi giới đầu tư chứng khoán OTC

Thị trường OTC là một thị trường rộng lớn, hấp dẫn, và thu hút nhiều khách hàng. Trong đó, chứng khoán OTC là hàng hoá rất tiềm năng, đa dạng và cũng là loại hàng hóa ẩn chứa nhiều rủi ro vì tính thanh khoản không cao, thông tin không đầy đủ và rối loạn, thủ tục chuyển nhượng phức tạp. Do đó, dịch vụ môi giới chứng khoán OTC của Asean Securities luôn được chú trọng nhằm đem lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về thị trường OTC hàng ngày, giá chứng khoán OTC, đưa ra những ý kiến tư vấn cho việc mua bán, môi giới cho việc mua bán, giúp làm thủ tục chuyển nhượng, giúp cho việc thanh toán được đầy đủ, an toàn.