Quản lý sổ cổ đông

Quản lý sổ cổ đông là hoạt động quản trị rất quan trọng đối với các Tổ chức phát hành, đòi hỏi phải có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật và nếu thực hiện hiệu quả sẽ đem lại nhiều tiện ích, nâng cao hình ảnh của Tổ chức phát hành đối với cổ đông.

Ý thức được điều đó, ASEAN SECURITIES đã triển khai Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông cho các Tổ chức phát hành với các nghiệp vụ:

  • Thực hiện theo dõi chuyển nhượng cổ phần.
  • Thực hiện quyền:

1. Quyền nhận cổ tức bằng tiền.

2. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Quyền mua/chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

4. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Với công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông tại ASEAN SECURITIES sẽ mang lại những tiện ích sau:

  • Đối với Tổ chức phát hành

– Tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực và chi phí cho việc quản lý sổ cổ đông

– Tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực và chi phí cho việc quản lý sổ cổ đông

– Tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực và chi phí cho việc quản lý sổ cổ đông lòng cho cổ đông của Tổ chức phát hành.

– Tạo được thị trường giao dịch cổ phiếu cho Quý công ty, góp phần tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Quý công ty.

– Cùng với sự đồng hành đó, ASEAN SECURITIES sẽ hiểu rõ hơn và tư vấn kịp thời các vấn đề quan trọng ngay khi doanh nghiệp cần đến.

  • Đối với cổ đông:

– Các thủ tục chuyển nhượng, thực hiện quyền được đảm bảo thực hiện dễ dàng, đúng pháp luật.

– Được sự hỗ trợ của ASEAN SECURITIES trong việc tiếp cận thông tin liên quan.

– Giúp cho các cổ đông có được thị trường giao dịch, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty.