Tư vấn cổ phần hoá

Cổ phần hóa đã trở thành biện pháp sắp xếp lại, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp Nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu cũng như tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp tư nhân hiện đang hoạt động theo loại hình TNHH cũng có nhu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động sang cổ phần nhằm sử dụng tối ưu những lợi thế như huy động vốn, quản trị. Với kinh nghiệm hỗ trợ cổ phần hóa hàng loạt các doanh nghiệp, Tổng công ty lớn của Nhà nước, chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn cổ phần hóa tốt nhất. Khi doanh nghiệp có nhu cầu cổ phần hóa, ASEAN SECURITIES cam kết trợ giúp doanh nghiệp chuyển đổi một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Các dịch vụ ASEAN SECURITIES cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa
  • Xác định giá trị doanh nghiệp
  • Xây dựng phương án cổ phần hóa
  • Tư vấn đấu giá lần đầu ra công chúng
  • Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược
  • Tư vấn sau cổ phần hóa