Tư vấn đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSD

ASEAN SECURITIES trợ giúp khách hàng của mình trong việc đăng ký mã chứng khoán cũng như lưu ký chứng khoán tập trung. Với công nghệ hiện đại, nghiệp vụ lưu ký cho nhà đầu tư tại ASEAN SECURITIES được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống quản lý và theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp của ASEAN SECURITIES giúp khách hàng thực hiện giao dịch một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.

Các bước công việc thực hiện:

  • Đăng ký mã chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).
  • Tiếp nhận hồ sơ lưu ký của khách hàng
  • Lập và gửi hồ sơ lưu ký chứng khoán ghi sổ của khách hàng cho VSD.
  • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và hạch toán vào tài khoản khách hàng.