Tư vấn phát hành trái phiếu

Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn nợ với chi phí thấp hơn so với vay ngân hàng. Doanh nghiệp cần có kế hoạch trả lãi và gốc của khoản nợ có tính khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo đúng cam kết với người nắm giữ trái phiếu. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được đòn bẩy lý tưởng trong kinh doanh nhằm thực hiện các dự án tốt, tỷ suất sinh lời cao trong điều kiện thị trường vốn không thuận lợi.

Dịch vụ tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp của  giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn mới, huy động được nguồn vốn lớn, kỳ hạn dài phù hợp với kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và các dự án đầu tư phát triển trung, dài hạn của doanh nghiệp trong tương lai.

Các dịch vụ được ASEAN SECURITIES cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn thu xếp tìm kiếm người mua
 • Tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu
 • Đại lý phát hành.
 • Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.
 • Đại lý thanh toán trái phiếu.
 • Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
 • Đại lý giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ.

Phát hành trái phiếu sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:

 • Mở ra cho doanh nghiệp một kênh huy động vốn mới hiệu quả.
 • Khuếch trương được uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn lần sau.
 • Do là chứng khoán nợ nên quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Dịch vụ của ASEAN SECURITIES sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Huy động được lượng vốn lớn, kỳ hạn phát hành dài (thường từ 3 năm trở lên).
 • Chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo mức lãi suất thị trường, đảm bảo phù hợp giữa chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư).
 • Hỗ trợ làm các thủ tục, hồ sơ cho đợt phát hành.

Các lợi thế của Asean Securities:

 • Có uy tín, kinh nghiệm huy động vốn trung dài hạn.
 • Là đơn vị thành viên của Seabank – ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn, có thế mạnh về năng lực tài chính, “Ngân hàng có dịch vụ tài trợ thương mại xuất sắc nhất Việt Nam 2014” do tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF – Vương quốc Anh) trao, giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2014” lần thứ 6 liên tiếp do Bộ Công Thương trao tặng.
 • Thiết lập được nền tảng nhà đầu tư rộng lớn là các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước.