Thư ngỏ

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (ASEAN SECURITIES) tự hào là một trong những công ty Chứng khoán có mặt sớm nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với gần 10 năm xây dựng và phát triển, công ty đã có những bước tiến vượt bậc, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Bên cạnh việc không ngừng thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và phát triển thương hiệu, chúng tôi hiểu rằng để có được sự phát triển lâu dài và bền vững, nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của ASEAN SECURITIES. Bởi vậy, ASEAN SECURITIES luôn quan tâm đến yếu tố con người trong tiến trình phát triển của Công ty và đáp lại sự đóng góp của đội ngũ nhân viên bằng Chính sách đãi ngộ cao và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chứng khoán Đông Nam Á – một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng để bạn được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực và vươn lên bằng sự tự tin.

ASEAN SECURITIES luôn chào đón các ứng viên có nhiệt huyết và sự đam mê công việc gia nhập ngôi nhà chung ASEAN SECURITIES để góp phần xây dựng ASEAN SECURITIES trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.