Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
23/07/2021 Bản tin ngày 23.07.2021 – Vn-Index -24,84 điểm [1.268,83] – CSM Asean Securities Tiếng Việt
22/07/2021 Bản tin ngày 22.07.2021 – Vn-Index +22,88 điểm [1.293,67] – FMC Asean Securities Tiếng Việt
21/07/2021 Bản tin ngày 21.07.2021 – Vn-Index -2,50 điểm [1.270,79] – TRA Asean Securities Tiếng Việt
20/07/2021 Bản tin ngày 20.07.2021 – Vn-Index +29,78 điểm [1.273,29] – PGD Asean Securities Tiếng Việt
19/07/2021 Bản tin ngày 19.07.2021 – Vn-Index -55,80 điểm [1.243,51] – CNG Asean Securities Tiếng Việt
16/07/2021 Tổng hợp giao dịch NĐTNN tuần 12.07-16.07.2021 [HOSE +2.168,1 tỷ] Asean Securities Tiếng Việt
16/07/2021 Bản tin ngày 16.07.2021 – Vn-Index +5,39 điểm [1.299,31] – SZB Asean Securities Tiếng Việt
15/07/2021 Bản tin ngày 15.07.2021 – Vn-Index +14,01 điểm [1.293,92] – SHP Asean Securities Tiếng Việt
14/07/2021 Bản tin ngày 14.07.2021 – Vn-Index -17,63 điểm [1.279,91] – NKG Asean Securities Tiếng Việt
13/07/2021 Bản tin ngày 13.07.2021 – Vn-Index +1,24 điểm [1.297,54] – SMB Asean Securities Tiếng Việt