Danh sách CBNV có chứng chỉ hành nghề

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!

STTHọ và tênLoại CCHNSố CCHNCK
1Lê Thị Thanh BìnhQuản lý quỹ 000372/QLQ
2Nguyễn Vũ PhongQuản lý quỹ 001088/QLQ
3Nguyễn Hoàng PhươngQuản lý quỹ 001393/QLQ
4Lê Hoàng TânQuản lý quỹ 001102/QLQ
Phân tích tài chính00977/PTTC
5Lý Vân AnhPhân tích tài chính000318/PTTC
6Nguyễn Thị Lan AnhMôi giới chứng khoán004283/MGCK
7Tô Lan PhươngMôi giới chứng khoán003480/MGCK
8Phạm Thị RơnQuản lý quỹ 001373/QLQ
9Trần Thị Minh HuệQuản lý quỹ 001751/QLQ
Môi giới chứng khoán000713/MGCK
10Đặng Thanh TùngPhân tích tài chính002449/PTTC
11Nguyễn Trung DũngQuản lý quỹ 002009/QLQ
Môi giới chứng khoán006461/MGCK
12Lê Phương HảiMôi giới chứng khoán003436/MGCK
Phân tích tài chính002307/PTTC
13Nguyễn Thị Thanh XuânQuản lý quỹ 00183/QLQ
14Lê Thanh ThủyMôi giới chứng khoán006854/MGCK
15Đỗ Thùy DươngMôi giới chứng khoán003570/MGCK
16Lê Thu HươngPhân tích tài chính00377/PTTC
17Đào Thúy HằngMôi giới chứng khoán003418/MGCK
18Nguyễn Ngọc TúPhân tích tài chính00575/PTTC
19Hà Phương AnhMôi giới chứng khoán007523/MGCK 
20Cao Đức Tài Môi giới chứng khoán007028/MGCK
21Lê Thị Ngọc PhươngMôi giới chứng khoán002413/MGCK
22Lê Thị Thanh HươngQuản lý quỹ 001440/QLQ