Dịch vụ TT vốn (ECM)

Tư vấn chào bán, phát hành cổ phiếu

Vu1edbi u0111u1ed9i ngu0169 nhu00e2n su1ef1 nhiu1ec1u kinh nghiu1ec7m trong lu0129nh vu1ef1c tu00e0i chu00ednh, chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 tu01b0 vu1ea5n cho Quu00fd Cu00f4ng ty chu00e0o bu00e1n, phu00e1t hu00e0nh cu1ed5 phiu1ebfu thu00f4ng qua cu00e1c hu00ecnh thu1ee9c phu00f9 hu1ee3p vu1edbi u0111a du1ea1ng cu00e1c lou1ea1i hu00ecnh cu00f4ng ty khu00e1c nhau.

u0110u1ed0I Vu1edaI Cu00d4NG TY u0110u1ea0I CHu00daNG

Chu00e0o bu00e1n cu1ed5 phiu1ebfu riu00eang lu1ebb

Chu00e0o bu00e1n thu00eam cu1ed5 phiu1ebfu ra cu00f4ng chu00fang

Cu00e1c hu00ecnh thu1ee9c phu00e1t hu00e0nh cu1ed5 phiu1ebfu khu00e1c

u0110u1ed0I Vu1edaI Cu00d4NG TY CHu01afA u0110u1ea0I CHu00daNG

Chu00e0o bu00e1n cu1ed5 phiu1ebfu riu00eang lu1ebb

Chu00e0o bu00e1n cu1ed5 phiu1ebfu cho cu1ed5 u0111u00f4ng hiu1ec7n hu1eefu

Chu00e0o bu00e1n cu1ed5 phiu1ebfu lu1ea7n u0111u1ea7u ra cu00f4ng chu00fang

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: