Dịch vụ TT nợ (DCM)

Tư vấn chào bán trái phiếu

Asean Securities su1ebd giu00fap Quu00fd Cu00f4ng ty huy u0111u1ed9ng vu1ed1n nu1ee3 qua viu1ec7c chu00e0o bu00e1n, phu00e1t hu00e0nh tru00e1i phiu1ebfu vu1edbi chi phu00ed cu1ea1nh tranh. Viu1ec7c huy u0111u1ed9ng vu1ed1n qua ku00eanh tru00e1i phiu1ebfu su1ebd giu00fap Quu00fd Cu00f4ng ty cu00f3 u0111u01b0u1ee3c u0111u00f2n bu1ea9y hu1ee3p lu00fd trong kinh doanh nhu1eb1m u0111u1ea3m bu1ea3o khu1ea3 nu0103ng thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c du1ef1 u00e1n vu1edbi tu1ef7 suu1ea5t sinh lu1eddi cao. Chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 u0111u1ed3ng hu00e0nh vu00e0 hu1ed7 tru1ee3 Quu00fd Cu00f4ng ty tiu1ebfp cu1eadn vu1edbi cu00e1c nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 tiu1ec1m nu0103ng, u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 huy u0111u1ed9ng u0111u01b0u1ee3c u0111u1ee7 nguu1ed3n vu1ed1n vu1edbi ku1ef3 hu1ea1n phu00f9 hu1ee3p, u0111u1ea3m bu1ea3o cho ku1ebf hou1ea1ch phu00e1t triu1ec3n trong trung vu00e0 du00e0i hu1ea1n.

Vu1edbi u0111u1ed9i ngu0169 nhu00e2n su1ef1 nhiu1ec1u kinh nghiu1ec7m trong lu0129nh vu1ef1c tu00e0i chu00ednh, Chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 tu01b0 vu1ea5n cho Quu00fd Cu00f4ng ty thu1ef1c hiu1ec7n chu00e0o bu00e1n tru00e1i phiu1ebfu thu00f4ng qua cu00e1c hu00ecnh thu1ee9c nhu01b0

Chu00e0o bu00e1n tru00e1i phiu1ebfu riu00eang lu1ebb

Chu00e0o bu00e1n tru00e1i phiu1ebfu ra cu00f4ng chu00fang

Chu00e0o bu00e1n tru00e1i phiu1ebfu chuyu1ec3n u0111u1ed5i

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: