Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc và M&A

Tư vấn tái cấu trúc (chia, tách, hợp nhất), mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Vu1edbi du1ecbch vu1ee5 tu01b0 vu1ea5n mua bu00e1n su00e1p nhu1eadp (M&A), chu00fang tu00f4i thu1ef1c hiu1ec7n vai tru00f2 lu00e0 cu1ea7u nu1ed1i xu00fac tu00e1c cho tiu1ebfn tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n mua bu00e1n su00e1p nhu1eadp doanh nghiu1ec7p thu00f4ng qua nhu1eefng u0111u00e1nh giu00e1, phu00e2n tu00edch, giu1ea3m thiu1ec3u nhu1eefng chi phu00ed khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft, u0111u1ecbnh ra mu1ee9c giu00e1 mua bu00e1n hu1ee3p lu00fd vu00e0 phu01b0u01a1ng thu1ee9c phu00f9 hu1ee3p vu1edbi tu00ecnh hu00ecnh cu1ee7a doanh nghiu1ec7p. Vu1edbi bu1ec1 du00e0y lu1ecbch su1eed thu00e0nh lu1eadp vu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1eeb nu0103m 2006, u0111u00e3 tru1ea3i qua nhiu1ec1u thu0103ng tru1ea7m cu1ee7a thu1ecb tru01b0u1eddng tu00e0i chu00ednh, cu00f9ng u0111u1ed9i ngu0169 Ban lu00e3nh u0111u1ea1o vu00e0 chuyu00ean gia tu01b0 vu1ea5n du00e0y du1eb7n kinh nghiu1ec7m u0111u00e3 tu1eebng tru1ef1c tiu1ebfp tham gia vu00e0o cu00e1c thu01b0u01a1ng vu1ee5 mua bu00e1n su00e1p nhu1eadp, Chu00fang tu00f4i tu1ef1 tin mang lu1ea1i cho khu00e1ch hu00e0ng nhu1eefng chiu1ebfn lu01b0u1ee3c M&A phu00f9 hu1ee3p, hiu1ec7u quu1ea3 vu00e0 tu1ea1o ra u0111u01b0u1ee3c giu00e1 tru1ecb cu1ed9ng hu01b0u1edfng sau khi u0111u00f3ng mu1ed7i thu01b0u01a1ng vu1ee5.

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây:

    Dịch vụ Ngân hàng đầu tư khác