Hướng dẫn & Hỗ trợ

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ

Giới thiệu và hướng dẫn giao dịch ký quỹ

I. Giới thiệu chung

 • Giao dịch cho vay ký quỹ (Margin) là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của ASEAN Securities, trong đó chứng khoán có được từ giao dịch này và các chứng khoán khác được giao dịch ký quỹ của Khách hàng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên.
 • Để thực hiện giao dịch ký quỹ tại ASEAN Securities, Khách hàng cần mở “Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ” và đăng ký “Tài khoản Giao dịch chứng khoán ký quỹ”.
 • Để có thêm thông tin chi tiết, Quý khách xem tài liệu đầy đủ tại chính sách ký quỹ.

II. Hướng dẫn chi tiết

Để giao dịch chứng khoán ký quỹ một cách hiệu quả, Quý khách cần nắm rõ về:

 • Đối tượng và điều kiện được vay ký quỹ;
 • Hạn mức cho vay, lãi suất;
 • Nơi niêm yết danh mục ký quỹ
 • Giải ngân, gia hạn và thu hồi nợ
 • Cách đăng ký ký quỹ
 • Cách theo dõi danh mục
 • Cách theo dõi khoản vay
 • Cách theo dõi dư nợ, đã trảA

Để có thông tin chi tiết về các mục trên, Quý khách vui lòng xem tại file sau:

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!