Dịch vụ TT nợ (DCM)

Tư vấn chào bán trái phiếu

ASEAN Securities sẽ giúp Quý Công ty huy động vốn nợ qua việc chào bán, phát hành trái phiếu với chi phí cạnh tranh. Việc huy động vốn qua kênh trái phiếu sẽ giúp Quý Công ty có được đòn bẩy hợp lý trong kinh doanh nhằm đảm bảo khả năng thực hiện các dự án với tỷ suất sinh lời cao. Chúng tôi có thể đồng hành và hỗ trợ Quý Công ty tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng, để có thể huy động được đủ nguồn vốn với kỳ hạn phù hợp, đảm bảo cho kế hoạch phát triển trong trung và dài hạn.

Với đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Chúng tôi có thể tư vấn cho Quý Công ty thực hiện chào bán trái phiếu thông qua các hình thức như

Chào bán trái phiếu riêng lẻ

Chào bán trái phiếu ra công chúng

Chào bán trái phiếu chuyển đổi

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: