Danh sách CBNV có chứng chỉ hành nghề

STTHọ và tênLoại CCHNSố CCHNCK
1Lê Thị Thanh BìnhQuản lý quỹ 000372/QLQ
2Nguyễn Vũ PhongQuản lý quỹ 001088/QLQ
3Lý Vân AnhPhân tích tài chính000318/PTTC
4Nguyễn Thị Lan AnhMôi giới chứng khoán004283/MGCK
5Tô Lan PhươngMôi giới chứng khoán003480/MGCK
6Phạm Thị RơnQuản lý quỹ 001373/QLQ
7Trần Thị Minh HuệQuản lý quỹ 001751/QLQ
Môi giới chứng khoán000713/MGCK
8Đặng Thanh TùngPhân tích tài chính002449/PTTC
9Nguyễn Trung DũngQuản lý quỹ 002009/QLQ
Môi giới chứng khoán006461/MGCK
12Lê Phương HảiMôi giới chứng khoán003436/MGCK
Phân tích tài chính002307/PTTC
13Nguyễn Thị Thanh XuânQuản lý quỹ 00183/QLQ
14Lê Thanh ThủyMôi giới chứng khoán006854/MGCK
15Phạm Thị MaiMôi giới chứng khoán005096/MGCK 
16Lê Thu HươngPhân tích tài chính00377/PTTC
17Đào Thúy HằngMôi giới chứng khoán003418/MGCK
18Nguyễn Ngọc TúPhân tích tài chính00575/PTTC
19Hoàng Mỹ HàPhân tích tài chính002722/PTTC
20Lê Phương ThảoQuản lý quỹ 002346/QLQ
21Mạc Thị Minh ThuMôi giới chứng khoán005190/MGCK
22Lê Thị Ngọc PhươngMôi giới chứng khoán002413/MGCK
23Lê Thị Thanh HươngQuản lý quỹ 001440/QLQ
24Phạm Minh TuyênMôi giới chứng khoán008205/MGCK

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!