Môi giới chứng khoán cơ sở

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

Nền tảng giao dịch hiện đại

Mở tài khoản dễ dàng với eKYC

Hỗ trợ tài chính,
tối ưu hiệu quả đầu tư

ASEAN Securities cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán giúp khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền bán chứng khoán của mình ngay sau khi khớp lệnh, qua đó chủ động quản lý và tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền

Giao dịch cho vay ký quỹ (Margin) là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của ASEAN Securities, giúp khách hàng tận dụng cơ hội và tối ưu hiệu quả đầu tư

Sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng, cạnh tranh

ASEAN Securities cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và hệ thống giao dịch ưu việt, mang đến cho Khách hàng trải nghiệm đầu tư vượt trội, đáp ứng kỳ vọng của Khách hàng

ASEAN Securities cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao ở mức phí & lãi suất hợp lý, cạnh tranh trên thị trường

ASEAN Securities thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn, mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!