Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1266.36 +4.37 +0.35%
 
Tổng GT: 20,288.891 tỷ VND Tổng KL: 679,016,500 đ/v
HNX
294.72 +7.69 +2.61%
 
Tổng GT: 2,917.461 tỷ VND Tổng KL: 139,290,700 đ/v
UPCOM
81 -0.17 -0.21%
 
Tổng GT: 865.831 tỷ VND Tổng KL: 84,217,600 đ/v
Đối tác