Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
988.71 +6.93 +0.70%
 
Tổng GT: 4,731.964 tỷ VND Tổng KL: 206,928,848 đ/v
HNX
108.09 +0.28 +0.26%
 
Tổng GT: 394.703 tỷ VND Tổng KL: 30,395,400 đ/v
UPCOM
57.23 +0.34 +0.59%
 
Tổng GT: 241.752 tỷ VND Tổng KL: 12,309,000 đ/v
Đối tác