Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1076.03 -11.12 -1.03%
 
Tổng GT: 6,121.342 tỷ VND Tổng KL: 200,360,634 đ/v
HNX
124.70 -1.15 -0.92%
 
Tổng GT: 855.307 tỷ VND Tổng KL: 52,659,800 đ/v
UPCOM
59.28 -0.09 -0.15%
 
Tổng GT: 132.122 tỷ VND Tổng KL: 8,381,100 đ/v
Đối tác