Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1203.28 -11.42 -0.95%
 
Tổng GT: 9,939.432 tỷ VND Tổng KL: 443,208,000 đ/v
HNX
264.44 -1.20 -0.45%
 
Tổng GT: 1,089.009 tỷ VND Tổng KL: 56,076,800 đ/v
UPCOM
88.59 +0.04 +0.05%
 
Tổng GT: 572.088 tỷ VND Tổng KL: 49,871,600 đ/v
Đối tác