Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1470.76 -10.82 -0.74%
 
Tổng GT: 15,576.453 tỷ VND Tổng KL: 522,667,600 đ/v
HNX
411.27 -0.55 -0.13%
 
Tổng GT: 1,617.772 tỷ VND Tổng KL: 51,670,000 đ/v
UPCOM
108.74 -0.31 -0.29%
 
Tổng GT: 808.877 tỷ VND Tổng KL: 39,566,000 đ/v
Đối tác