Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1166.78 +2.57 +0.22%
 
Tổng GT: 14,691.506 tỷ VND Tổng KL: 716,238,000 đ/v
HNX
240.12 -0.15 -0.06%
 
Tổng GT: 1,961.779 tỷ VND Tổng KL: 144,538,400 đ/v
UPCOM
77.60 +0.14 +0.18%
 
Tổng GT: 779.235 tỷ VND Tổng KL: 96,982,100 đ/v
Đối tác