Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1252.68 0 0%
 
Tổng GT: 0.000 tỷ VND Tổng KL: 0 đ/v
HNX
293.99 -0.65 -0.22%
 
Tổng GT: 202.850 tỷ VND Tổng KL: 3,285,000 đ/v
UPCOM
80.22 +0.16 +0.20%
 
Tổng GT: 26.433 tỷ VND Tổng KL: 1,494,200 đ/v
Đối tác