Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1168.47 +3.04 +0.26%
 
Tổng GT: 13,780.378 tỷ VND Tổng KL: 528,150,000 đ/v
HNX
249.22 +3.02 +1.21%
 
Tổng GT: 1,902.374 tỷ VND Tổng KL: 113,009,400 đ/v
UPCOM
76.55 +0.07 +0.09%
 
Tổng GT: 669.163 tỷ VND Tổng KL: 64,916,500 đ/v
Đối tác