Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1194.20 +6.80 +0.57%
 
Tổng GT: 16,318.216 tỷ VND Tổng KL: 746,215,900 đ/v
HNX
225.47 +3.20 +1.42%
 
Tổng GT: 2,775.270 tỷ VND Tổng KL: 174,509,800 đ/v
UPCOM
78.64 +0.89 +1.13%
 
Tổng GT: 904.163 tỷ VND Tổng KL: 90,499,200 đ/v
Đối tác