Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1062.07 +11.82 +1.11%
 
Tổng GT: 10,045.406 tỷ VND Tổng KL: 342,466,534 đ/v
HNX
122.39 +0.49 +0.40%
 
Tổng GT: 1,136.383 tỷ VND Tổng KL: 72,477,200 đ/v
UPCOM
58.33 +0.04 +0.07%
 
Tổng GT: 184.488 tỷ VND Tổng KL: 13,373,300 đ/v
Đối tác