Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Biểu đồ
HOSE
805.35 -0.23 -0.03%
 
Tổng GT: 3,655.152 tỷ VND Tổng KL: 171,206,230 đ/v
HNX
107.91 +0.57 +0.53%
 
Tổng GT: 694.927 tỷ VND Tổng KL: 66,482,800 đ/v
UPCOM
54.25 -0.18 -0.33%
 
Tổng GT: 72.064 tỷ VND Tổng KL: 3,869,700 đ/v
Đối tác