Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
771.96 +4.69 +0.61%
 
Tổng GT: 1,949.304 tỷ VND Tổng KL: 106,886,364 đ/v
HNX
98.87 +1.06 +1.07%
 
Tổng GT: 346.568 tỷ VND Tổng KL: 37,384,600 đ/v
UPCOM
55.91 +0.46 +0.82%
 
Tổng GT: 37.219 tỷ VND Tổng KL: 2,247,200 đ/v
Đối tác