Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
939.08 -14.43 -1.54%
 
Tổng GT: 1,722.634 tỷ VND Tổng KL: 75,947,869 đ/v
HNX
106.10 -1.45 -1.37%
 
Tổng GT: 245.495 tỷ VND Tổng KL: 22,512,500 đ/v