Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
939.35 -12.69 -1.35%
 
Tổng GT: 2,130.097 tỷ VND Tổng KL: 120,697,581 đ/v
HNX
105.91 -0.74 -0.70%
 
Tổng GT: 247.102 tỷ VND Tổng KL: 19,282,600 đ/v
UPCOM
53.09 -0.38 -0.72%
 
Tổng GT: 96.126 tỷ VND Tổng KL: 5,197,800 đ/v
Đối tác