Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Biểu đồ
HOSE
1002.91 -7.12 -0.71%
 
Tổng GT: 4,192.363 tỷ VND Tổng KL: 184,098,033 đ/v
HNX
105.15 -0.88 -0.84%
 
Tổng GT: 213.202 tỷ VND Tổng KL: 18,642,000 đ/v
UPCOM
56.90 -0.10 -0.18%
 
Tổng GT: 100.628 tỷ VND Tổng KL: 6,494,900 đ/v
Đối tác