Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Biểu đồ
HOSE
1240.76 +12.39 +1%
 
Tổng GT: 12,967.460 tỷ VND Tổng KL: 514,538,800 đ/v
HNX
309.84 -5.60 -1.81%
 
Tổng GT: 1,690.236 tỷ VND Tổng KL: 78,005,300 đ/v
UPCOM
94.57 -1.32 -1.40%
 
Tổng GT: 527.045 tỷ VND Tổng KL: 30,661,600 đ/v
Đối tác