Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
982.34 +6.29 +0.64%
 
Tổng GT: 4,002.132 tỷ VND Tổng KL: 170,265,297 đ/v
HNX
107.07 +0.33 +0.31%
 
Tổng GT: 446.339 tỷ VND Tổng KL: 27,451,900 đ/v
UPCOM
57.35 -0.07 -0.12%
 
Tổng GT: 240.172 tỷ VND Tổng KL: 15,423,400 đ/v
Đối tác