Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
906.55 -4.50 -0.50%
 
Tổng GT: 2,689.979 tỷ VND Tổng KL: 152,132,250 đ/v
HNX
102.54 -0.83 -0.81%
 
Tổng GT: 293.100 tỷ VND Tổng KL: 25,310,700 đ/v
UPCOM
53.84 +0.47 +0.87%
 
Tổng GT: 188.575 tỷ VND Tổng KL: 6,632,500 đ/v
Đối tác