Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1276.93 +4.22 +0.33%
 
Tổng GT: 16,362.054 tỷ VND Tổng KL: 519,931,600 đ/v
HNX
306 +3.12 +1.02%
 
Tổng GT: 2,146.013 tỷ VND Tổng KL: 90,260,200 đ/v
UPCOM
84.74 +0.87 +1.03%
 
Tổng GT: 1,119.320 tỷ VND Tổng KL: 55,624,000 đ/v
Đối tác