Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
968 +2.14 +0.22%
 
Tổng GT: 4,104.132 tỷ VND Tổng KL: 154,319,936 đ/v
HNX
106.29 +0.66 +0.62%
 
Tổng GT: 344.127 tỷ VND Tổng KL: 27,942,100 đ/v
UPCOM
55.70 +0.05 +0.09%
 
Tổng GT: 110.258 tỷ VND Tổng KL: 6,895,900 đ/v
Đối tác