Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
772.74 +5.47 +0.71%
 
Tổng GT: 2,309.680 tỷ VND Tổng KL: 128,541,444 đ/v
HNX
99.16 +1.35 +1.36%
 
Tổng GT: 417.067 tỷ VND Tổng KL: 45,584,600 đ/v
UPCOM
55.82 +0.37 +0.66%
 
Tổng GT: 42.449 tỷ VND Tổng KL: 2,538,400 đ/v
Đối tác