Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1255.93 +3.48 +0.28%
 
Tổng GT: 16,800.064 tỷ VND Tổng KL: 814,138,900 đ/v
HNX
295.31 -0.22 -0.07%
 
Tổng GT: 2,688.704 tỷ VND Tổng KL: 159,755,500 đ/v
UPCOM
83.48 -0.62 -0.74%
 
Tổng GT: 1,092.293 tỷ VND Tổng KL: 83,683,900 đ/v
Đối tác