Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
963.90 -22.02 -2.28%
 
Tổng GT: 4,743.244 tỷ VND Tổng KL: 150,253,905 đ/v
HNX
114.49 -2.58 -2.25%
 
Tổng GT: 641.845 tỷ VND Tổng KL: 41,645,100 đ/v
UPCOM
53.12 -0.76 -1.43%
 
Tổng GT: 140.189 tỷ VND Tổng KL: 10,717,400 đ/v
Đối tác