Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Biểu đồ
HOSE
968.90 +10.71 +1.11%
 
Tổng GT: 3,454.567 tỷ VND Tổng KL: 169,711,133 đ/v
HNX
111.70 +1.22 +1.09%
 
Tổng GT: 515.744 tỷ VND Tổng KL: 40,157,400 đ/v
UPCOM
51.04 +0.13 +0.25%
 
Tổng GT: 146.300 tỷ VND Tổng KL: 12,569,100 đ/v
Đối tác