Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1356.52 -10.84 -0.80%
 
Tổng GT: 22,166.812 tỷ VND Tổng KL: 740,320,300 đ/v
HNX
313.65 -4.64 -1.48%
 
Tổng GT: 4,362.300 tỷ VND Tổng KL: 174,233,700 đ/v
UPCOM
88.82 -0.05 -0.06%
 
Tổng GT: 1,546.618 tỷ VND Tổng KL: 79,857,500 đ/v
Đối tác