Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1023.10 -22.04 -2.15%
 
Tổng GT: 9,752.248 tỷ VND Tổng KL: 567,263,237 đ/v
HNX
201.62 -2.85 -1.41%
 
Tổng GT: 800.445 tỷ VND Tổng KL: 54,523,000 đ/v
UPCOM
75.99 -0.44 -0.58%
 
Tổng GT: 322.140 tỷ VND Tổng KL: 31,444,700 đ/v
Đối tác