Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
837.80 +10.23 +1.22%
 
Tổng GT: 5,370.781 tỷ VND Tổng KL: 306,639,158 đ/v
HNX
114.02 +1.52 +1.33%
 
Tổng GT: 456.772 tỷ VND Tổng KL: 40,585,100 đ/v
UPCOM
56.08 +0.19 +0.34%
 
Tổng GT: 216.279 tỷ VND Tổng KL: 17,211,200 đ/v
Đối tác