Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
 
Tổng GT: 0.000 tỷ VND Tổng KL: 0 đ/v
HNX
108.02 +0.10 +0.09%
 
Tổng GT: 441.255 tỷ VND Tổng KL: 31,547,500 đ/v
UPCOM
51.47 +0.09 +0.17%
 
Tổng GT: 157.649 tỷ VND Tổng KL: 10,853,100 đ/v
Đối tác