Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
954.58 -1.31 -0.14%
 
Tổng GT: 3,301.443 tỷ VND Tổng KL: 155,613,662 đ/v
HNX
106.59 -0.23 -0.22%
 
Tổng GT: 432.662 tỷ VND Tổng KL: 31,346,800 đ/v
UPCOM
53.29 -0.05 -0.09%
 
Tổng GT: 167.878 tỷ VND Tổng KL: 8,790,100 đ/v
Đối tác