Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
696.06 +1.85 +0.27%
 
Tổng GT: 4,420.110 tỷ VND Tổng KL: 327,993,584 đ/v
HNX
97.35 -0.46 -0.47%
 
Tổng GT: 316.168 tỷ VND Tổng KL: 40,601,700 đ/v
UPCOM
48.82 -0.18 -0.37%
 
Tổng GT: 79.390 tỷ VND Tổng KL: 10,431,700 đ/v
Đối tác