Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Biểu đồ
HOSE
898.19 +1.04 +0.12%
 
Tổng GT: 3,446.718 tỷ VND Tổng KL: 160,633,421 đ/v
HNX
103.01 +1.99 +1.93%
 
Tổng GT: 480.926 tỷ VND Tổng KL: 33,783,400 đ/v
UPCOM
52.01 +0.76 +1.46%
 
Tổng GT: 252.759 tỷ VND Tổng KL: 13,142,900 đ/v
Đối tác