Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
878.67 +14.20 +1.62%
 
Tổng GT: 7,354.053 tỷ VND Tổng KL: 476,491,181 đ/v
HNX
114.14 +4.33 +3.79%
 
Tổng GT: 819.736 tỷ VND Tổng KL: 78,634,300 đ/v
UPCOM
55.56 +0.53 +0.95%
 
Tổng GT: 283.779 tỷ VND Tổng KL: 24,427,100 đ/v
Đối tác