Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1119.86 +25.23 +2.25%
 
Tổng GT: 9,313.348 tỷ VND Tổng KL: 214,649,004 đ/v
HNX
132.58 +1.53 +1.15%
 
Tổng GT: 675.234 tỷ VND Tổng KL: 43,930,400 đ/v
UPCOM
58.25 +0.45 +0.77%
 
Tổng GT: 192.175 tỷ VND Tổng KL: 11,410,300 đ/v
Đối tác