Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1048.42 +16.26 +1.55%
 
Tổng GT: 14,346.131 tỷ VND Tổng KL: 956,511,200 đ/v
HNX
208.79 +0.57 +0.27%
 
Tổng GT: 1,085.811 tỷ VND Tổng KL: 88,045,200 đ/v
UPCOM
70.73 +0.35 +0.49%
 
Tổng GT: 361.604 tỷ VND Tổng KL: 37,283,600 đ/v
Đối tác