Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1350.68 +10.84 +0.80%
 
Tổng GT: 17,291.355 tỷ VND Tổng KL: 727,734,800 đ/v
HNX
363.43 +4.45 +1.22%
 
Tổng GT: 3,330.393 tỷ VND Tổng KL: 181,137,000 đ/v
UPCOM
97.58 +0.81 +0.83%
 
Tổng GT: 1,918.184 tỷ VND Tổng KL: 112,701,500 đ/v
Đối tác