Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
983.17 +13.77 +1.40%
 
Tổng GT: 3,738.101 tỷ VND Tổng KL: 132,357,403 đ/v
HNX
111.98 +1.82 +1.63%
 
Tổng GT: 477.838 tỷ VND Tổng KL: 32,999,900 đ/v
UPCOM
51.77 -0.02 -0.04%
 
Tổng GT: 99.556 tỷ VND Tổng KL: 8,643,400 đ/v
Đối tác