Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
961.30 +10.41 +1.08%
 
Tổng GT: 4,097.190 tỷ VND Tổng KL: 194,256,752 đ/v
HNX
106.84 +0.73 +0.68%
 
Tổng GT: 488.106 tỷ VND Tổng KL: 37,465,100 đ/v
UPCOM
55.23 -0.01 -0.02%
 
Tổng GT: 226.187 tỷ VND Tổng KL: 9,722,000 đ/v
Đối tác