Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1238.71 -8.54 -0.69%
 
Tổng GT: 20,048.284 tỷ VND Tổng KL: 948,989,400 đ/v
HNX
293.11 -3.01 -1.03%
 
Tổng GT: 3,575.904 tỷ VND Tổng KL: 218,497,800 đ/v
UPCOM
81.78 -0.92 -1.12%
 
Tổng GT: 1,165.566 tỷ VND Tổng KL: 126,509,300 đ/v
Đối tác