Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1035.88 +3.45 +0.33%
 
Tổng GT: 751.249 tỷ VND Tổng KL: 45,155,200 đ/v
HNX
204.77 +1.66 +0.81%
 
Tổng GT: 177.439 tỷ VND Tổng KL: 9,801,300 đ/v
UPCOM
75.93 +0.26 +0.34%
 
Tổng GT: 34.615 tỷ VND Tổng KL: 3,452,700 đ/v
Đối tác