Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1169.36 +9.97 +0.85%
 
Tổng GT: 7,214.597 tỷ VND Tổng KL: 235,912,362 đ/v
HNX
134.96 -0.32 -0.24%
 
Tổng GT: 1,090.802 tỷ VND Tổng KL: 56,373,100 đ/v
UPCOM
60.64 -0.44 -0.73%
 
Tổng GT: 281.277 tỷ VND Tổng KL: 13,209,100 đ/v
Đối tác