Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
946.47 -4.33 -0.46%
 
Tổng GT: 8,665.591 tỷ VND Tổng KL: 454,866,063 đ/v
HNX
137.13 -1.90 -1.39%
 
Tổng GT: 675.514 tỷ VND Tổng KL: 48,019,800 đ/v
UPCOM
63.44 -0.13 -0.20%
 
Tổng GT: 178.144 tỷ VND Tổng KL: 13,080,900 đ/v
Đối tác