Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Biểu đồ
HOSE
992.12 +5.83 +0.59%
 
Tổng GT: 1,472.965 tỷ VND Tổng KL: 61,092,165 đ/v
HNX
106.91 +0.63 +0.59%
 
Tổng GT: 178.729 tỷ VND Tổng KL: 17,833,600 đ/v
UPCOM
55.46 +0.07 +0.13%
 
Tổng GT: 49.839 tỷ VND Tổng KL: 3,337,200 đ/v
Đối tác