Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
1064.64 +5.20 +0.49%
 
Tổng GT: 11,829.538 tỷ VND Tổng KL: 639,933,832 đ/v
HNX
207.50 +1.55 +0.75%
 
Tổng GT: 1,108.825 tỷ VND Tổng KL: 78,320,600 đ/v
UPCOM
76.76 +0.27 +0.35%
 
Tổng GT: 279.710 tỷ VND Tổng KL: 32,900,100 đ/v
Đối tác