Lưu ký và quản lý sổ cổ đông

A. Lưu ký chứng khoán

Với hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán chuyên nghiệp, dịch vụ Lưu ký chứng khoán tại ASEAN SECURITIES được tiến hành nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật.

Hệ thống quản lý và theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp của ASEAN SECURITIES giúp Nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.

Các dịch vụ Lưu ký chứng khoán tại ASEAN SECURITIES gồm có:

        Lưu ký chứng khoán

        Rút chứng khoán lưu ký

        Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng

        Cầm cố chứng khoán có đăng ký biện pháp bảo đảm

        Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư

        Cho /biếu/tặng chứng khoán

        Thừa kế chứng khoán

        Chào mua công khai

        Thực hiện quyền

 

 

Hướng dẫn Lưu ký chứng khoán tại đây

Biểu phí Lưu ký chứng khoán tại đây

B. Quản lý sổ cổ đông

Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông tại ASEAN SECURITIES là dịch vụ mà ASEAN SECURITIES được sự ủy quyền của Tổ chức phát hành, thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông theo sự thống nhất giữa hai bên.

Dựa trên hệ thống phần mềm chứng khoán chuyên biệt và đội ngũ nhân viên am hiểu pháp luật, tận tâm với nghề, ASEAN SECURITIES cung cấp cho Cổ đông một dịch vụ quản lý an toàn, hiệu quả, kịp thời và chính xác

Dịch vụ quản lý cổ đông của ASEAN SECURITIES bao gồm:

        Quản lý danh sách cổ đông

        Quản lý việc chuyển nhượng và xác nhận cho cổ đông

        Quản lý và thực hiện quyền

        Lưu ký chứng khoán khi niêm yết hoặc đăng ký giao dịch