Quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n phu00e1t hu00e0nh thu00eam trong thu1eddi gian chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng u0111u00e3 quy u0111u1ecbnh trong Thu00f4ng bu00e1o thu1ef1c hiu1ec7n quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n phu00e1t hu00e0nh thu00eam. Viu1ec7c chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n phu00e1t hu00e0nh thu00eam nu00e0y do Quu00fd khu00e1ch tu1ef1 thu1ecfa thuu1eadn vu1edbi bu00ean mua vu1ec1 giu00e1 cu1ea3 vu00e0 phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh tou00e1n.

n

Hai bu00ean cu1ea7n phu1ea3i u0111u1ebfn Asean Securities ku00fd tru1ef1c tiu1ebfp vu00e0o hu1ed3 su01a1 chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n phu00e1t hu00e0nh thu00eam. Bu00ean bu00e1n phu1ea3i u0111u00f3ng phu00ed vu00e0 thuu1ebf thu nhu1eadp cu00e1 nhu00e2n (nu1ebfu cu00f3) tu1eeb chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n theo quy u0111u1ecbnh.

n

Khu00e1ch hu00e0ng cu00f3 thu1ec3 chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua cho ngu01b0u1eddi nhu1eadn cu00f9ng thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd lu00e0 Asean Securities hou1eb7c khu00e1c thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd.

n

n

I. u0110u1ed1i vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng cu00e1 nhu00e2n:

n

Bu01b0u1edbc 1. Khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ebfn quu1ea7y giao du1ecbch cu1ee7a Asean Securities tu1ea1i tru1ee5 su1edf chu00ednh Hu00e0 Nu1ed9i hou1eb7c chi nhu00e1nh Hu1ed3 Chu00ed Minh.

n

Bu01b0u1edbc 2. Khu00e1ch hu00e0ng xuu1ea5t tru00ecnh CMND/CCCD u0111u1ec3 xu00e1c thu1ef1c thu00f4ng tin khu00e1ch hu00e0ng.

n

Bu01b0u1edbc 3. Hai bu00ean (chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng vu00e0 nhu1eadn chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng) ku00fd Giu1ea5y u0111u1ec1 nghu1ecb chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n: 03 bu1ea3n

n

n

II. u0110u1ed1i vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng tu1ed5 chu1ee9c:

n
    n
  • Giu1ea7y u0111u1ec1 nghu1ecb chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng quyu1ec1n mua chu1ee9ng khou00e1n (mu1eabu 18/THQ cu1ee7a VSDC) cu00f3 u0111u1ea7y u0111u1ee7 chu1eef ku00fd,con du1ea5u cu1ee7a 2 bu00ean: 03 bu1ea3n
  • n
  • Giu1ea5y giu1edbi thiu1ec7u ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn thu1ef1c hiu1ec7n thu1ee7 tu1ee5c (bu1ea3n gu1ed1c)
  • n
  • CMND/CCCD cu00f2n hiu1ec7u lu1ef1c cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u (bu1ea3n gu1ed1c)
  • n