Để thực hiện quyền mua, Quý khách có thể thực hiện qua 3 kênh:

  • Khách hàng thực hiện online trên SeaStock Web và SeaStock Mobile
  • Khách hàng đến trực tiếp quầy giao dịch của AseanSC để được hỗ trợ
  • Khách hàng gọi điện đến tổng đài để được hỗ trợ

I. Khách hàng thực hiện quyền mua trên app/web SeaStock (hướng dẫn tại đây)

II. Khách hàng đến trực tiếp quầy giao dịch

Bước 1: Khách hàng đến quầy giao dịch của Asean Securities tại trụ sở chính Hà Nội hoặc chi nhánh HCM

Bước 2: Khách hàng xuất trình CMND/CCCD để xác thực thông tin khách hàng

Bước 3: Quý khách yêu cầu thực hiện quyền mua

III. Khách hàng gọi điện đến tổng đài để được hỗ trợ ( chỉ áp dụng với khách hàng đã đăng ký giao dịch qua điện thoại với Asean Secutities)

Bước 1: Khách hàng sử dụng số điện thoại đã đăng ký giao dịch để gọi điện đến tổng đài của Asean Securities.

  • Tại Hà Nội: 024 6275 3844 (máy lẻ 813)
  • Tại HCM: 028 3933 0308 (máy lẻ 225)

Bước 2: Khách hàng cung cấp các thông tin thực hiện quyền mua bao gồm: Tiểu khoản thực hiện quyền mua, mã chứng khoán, số lượng chứng khoán đặt mua, đồng thời xác nhận mật khẩu giao dịch qua điện thoại.