Bản tin ngày 08.11.2019 – Vn-Index -1,54 điểm [1.022,49]