Bản tin ngày 09.03.2020 – Vn-Index -55,95 điểm [835,49]

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Nhận định của ASEANSC:
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy trong giai đoạn này, và xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu ở những phiên hồi phục kỹ thuật, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường và nước ngoài liên tục bán ròng trong thời gian gần đây.
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!