Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết như file đính kèm!

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!