Báo cáo tài chính Quý II năm 2015

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết như file đính kèm.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!