HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Quyết định số 103/PLX-QĐ-HĐQT ngày 07/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được tổ chức qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  16 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  09 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:   07 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phiếu đăng ký:      212.975.500 cổ phiếu

Cá nhân trong nước:    13.501.000 cổ phiếu
Cá nhân nước ngoài:                    0 cổ phiếu
Tổ chức trong nước:  199.474.500 cổ phiếu
Tổ chức nước ngoài:                    0 cổ phiếu

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!