Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2

                                             THÔNG BÁO

           (Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

    Căn cứ Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần cơ khí Ô tô 3-2 của ông Hoàng Văn Quỳnh

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty CP Chứng khoán Asean  – đơn vị quản lý sổ cổ đông của Công ty Cổ phần cơ khí Ô tô 3-2 (A32) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

Họ và tên cổ đông: Hoàng Văn Quỳnh

  • Mã cổ đông: 0171
  • Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 34 cổ phần
  • Bằng chữ: Ba mươi tư cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, CTCP chứng khoán Asean sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean

Tại Hà Nội:

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4,5,6,7, số 3 Đặng Thái Thân,
Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6275 3844

Tại TP.HCM:

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính,
Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Tel: 028 3933 0308

Trân trọng thông báo./.

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!