ASEAN SECURITIES: Thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/05

       THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương,

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/05)

  1. Căn c Thông báo s 361/TB-SGDHN ngày 08/04/2015 ca S giao dch chng khoán Hà Ni v vic ngh giao dch nhân dp Gi T Hùng Vương, Ngày Chiến thng 30/4 và Ngày Quc tế lao đng 01/05 năm 2015 ;
  2. Căn c Lch ngh giao dch ca SGD Chng khoán Thành ph H Chí Minh;
  3. Căn c Thông báo s 875/TB-VSD ngày 13/4/2015 ca Trung tâm Lưu ký CK Vit Nam.

 Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/05 như sau:

  1. Thời gian nghỉ giao dịch T th Ba, ngày 28/04/2015 đến hết th Sáu ngày 01/05/2015
  2. Công ty sẽ tổ chức giao dịch trở lại vào th Hai, ngày 04/05/2015

Trân trọng!

CTY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Th Thanh Bình

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!