ASEAN SECURITIES: Thông báo sửa đổi danh mục cổ phiếu Margin

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng thông báo:
1.    Loại các cổ phiếu sau khỏi danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ tại Asean Securities từ ngày 16/06/2015:
–    SNG (Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1);
–    KSS (Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico);
–    LCM (Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai).
2.    Điều chỉnh tỷ lệ cho vay đối với JVC (CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật) từ 30% thành 20% từ 19/06/2015.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!