ASEAN SECURITIES: Thông báo về việc đổi tin nhắn thương hiệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) xin trân trọng thông báo:
Bắt đầu từ ngày 20/07/2015, ASEAN SECURITIES sẽ sử dụng tin nhắn thương hiệu ASEANSC thay thế cho tin nhắn thương hiệu SEASC.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!