Công bố Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Căn cứ Quyết định số 14/GPĐC-UBCK ngày 18/03/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, theo đó, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố thông tin về Quyết định như sau:
Tên viết tắt: ASEAN SECURITIES
Tên viết tắt này thay thế tên viết tắt cũ: Asean Securities

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!