Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 HN): Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông,
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 HN) trân trọng công bố thông tin về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!