Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố Phó Tổng giám đốc mới

Theo Quyết định số 38/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Asean Securities,
Ông Nguyễn Vũ Phong – Giám đốc Kinh doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á kể từ ngày 23 tháng 07 năm 2013.
 
Trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!