CPC1 HN: Hướng dẫn đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 HN) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Hướng dẫn đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!