Danh mục chứng khoán dự kiến giao dịch ký quỹ sàn HNX – Quý III/2015

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo danh mục chứng khoán dự kiến thực hiện ký quỹ trong quý III/2015 của sàn HNX như sau:

STT

Mã chứng khoán

STT

Mã chứng khoán

1

AAA

19

PGS

2

ACB

20

PLC

3

CMS

21

PVC

4

CTS

22

PVE

5

CVT

23

PVS

6

DBC

24

SCJ

7

EBS

25

SCL

8

EFI

26

SCR

9

FIT

27

SD5

10

HAD

28

SD6

11

HLD

29

SD9

12

HUT

30

SDT

13

KLF

31

SHB

14

KLS

32

TC6

15

LAS

33

THT

16

NBC

34

TNG

17

NDN

35

VND

18

NTP

36

VNR

Trân trọng thông báo ./.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!