Đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt trực thuộc Hội sở Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á Công bố thông tin:
Đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt trực thuộc Hội sở Hà Nội (theo Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 254/QĐ-UBCK) kể từ ngày 07/5/2013

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!