Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

CTCP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ( Hapharco) và CTCK Asean thông báo tiếp nhận hồ sơ ghi tăng cố phiếu của cổ đông Hapharco, kể từ ngày 15/11/2021.
Chi tiết tại file đính kèm.
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!