HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ

Lúc 16h00 ngày 08/12/2017, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 420/QĐ-SGDHCM ngày 20/11/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!