HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!