HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Lúc 16h00 ngày 23/01/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 01/QĐ-SGDHCM ngày 03/01/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!