HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vinacafe Miền Bắc

Lúc 16h00 ngày 17/12/2015, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vinacafe Miền Bắc, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 529/QĐ-SGDHCM ngày 27/11/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vinacafe Miền Bắc thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!