HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai được tổ chức vào ngày 23/12/2019 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!