HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ được tổ chức vào ngày 03/04/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!