HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được tổ chức vào ngày 22/06/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!