HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!