HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!