HOSE: Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!