HOSE: Thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!