HOSE: Thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!