HOSE: Thông báo về việc hủy đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!