HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Lúc 16h00 ngày 24/02/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 54/QĐ-SGDHCM ngày 12/02/2020 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!